Jamar » Dotacje

Dotacje

INNOWACYJNA_GOSPODARKAUE EFRR_pol


DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Firma JAMAR realizuje projekt w ramach Działania 6.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt numer: WND-POIG.06.01.00-24-067/13

Nazwa projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „JAMAR” SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.piog.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Regionalna Instytucja Finansująca: www.garr.pl 

Osoba odpowiedzialna za projekt:
Dyrektor Handlowy Agnieszka Warzycha
a.warzycha@jamar.pl, T 509 563 633