pl   pl   pl   pl
Get Adobe Flash player
 

O Firmie

 
 

Dotacje

dotacje

INNOWACYJNA_GOSPODARKAUE EFRR_pol

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Firma JAMAR realizuje projekt w ramach Działania 6.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt numer: WND-POIG.06.01.00-24-067/13

Nazwa projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „JAMAR” SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA”

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.piog.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Regionalna Instytucja Finansująca: www.garr.pl 

Osoba odpowiedzialna za projekt:
Dyrektor Handlowy
Agnieszka Warzycha
a.warzycha@jamar.pl
tel. 509 563 633