Zaangażowanie społeczne

Firma Jamar jest firmą wrażliwą społecznie. Wiemy, że wokół nas jest wielu potrzebujących i cierpiących – nie wszystkim zdołamy pomóc, jednak naszym mottem w tych działaniach są słowa Matki Teresy z Kalkuty, która powiedziała: „Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie”.

 

Wśród wspieranych przez firmę osób i instytucji są:

  • Szkoły i organizacje działające na rzecz dzieci chorych i zdrowych
  • Towarzystwa na rzecz Walki z Kalectwem
  • Fundacje i zgromadzenia wspierające najuboższych
  • Lokalne organizacje propagujące sport wśród dzieci i młodzieży