Dotacje

 


image006

 

ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu:

Promocja marek produktowych firmy Zakład Produkcji Spożywczej „JAMAR” Szczepaniak sp. j.

Celem projektu jest promocja marek produktowych firmy

poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach gospodarczych. W rezultacie powziętych w ramach projektu

działań nasza marka „Jamar” stanie się bardziej rozpoznawalna na rynkach zagranicznych co przełoży się

bezpośrednio na zwiększoną sprzedaż produktów. Oprócz promocji firmy, dzięki podjętym działaniom, pośrednio wzrośnie

wartość i rozpoznawalność marki „Polska” przy wsparciu najlepszych polskich eksporterów z branży spożywczej.

Wartość Projektu wynosi 465 820,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 232 910,00 PLN

d

Fundusze Europejskie                        UE_Europejski_Fundusz_Rozwoju_Regionalnego

ZAKŁAD PRODUKCJI SPOZYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Promocja oraz internacjonalizacja marek produktowych firmy Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j.”.

Celem projektu jest promocja marek produktowych firmy poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach gospodarczych oraz innych przewidzianych w programie branżowych działaniach.

W efekcie powziętych w ramach projektu działań nasza marka Jamar stanie się bardziej rozpoznawalna na rynkach zagranicznych.

Bezpośrednim efektem działań będzie wzrost przychodów z tytułu działalności eksportowej.

Oprócz promocji firmy pośrednio wzrośnie dzięki podjętym działaniom wartość i rozpoznawalność marki Polska dzięki wsparciu najlepszych polskich eksporterów z branży spożywczej.

Wartość projektu: 1 176 814,80 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 479 280.00 PLN

 

 

 

 

 

INNOWACYJNA_GOSPODARKA                 UE EFRR_pol


DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Firma JAMAR realizuje projekt w ramach Działania 6.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt numer: WND-POIG.06.01.00-24-067/13

Nazwa projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez „JAMAR” SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.piog.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Regionalna Instytucja Finansująca: www.garr.pl 

Osoba odpowiedzialna za projekt:
Dyrektor Handlowy Agnieszka Warzycha
a.warzycha@jamar.pl, T 509 563 633